CINTA RASULULLAH: Kisah Cinta Para sahabat kepada Rasulullah SAW

Cinta Rasulullah

Cinta Rasulullah – Cinta adalah perasaan senang di hati kepada seseorang yang terkadang diungkapkan dengan kata kata atau perbuatan. salah satu perasaan cinta yang sangat di anjurkan dalam Islam setelah cinta kepada Allah SWT. dan pelakunya mendapat pahala serta mempermudah masuk surga adalah cinta Rasulullah SAW.

Baca SelengkapnyaCINTA RASULULLAH: Kisah Cinta Para sahabat kepada Rasulullah SAW

KEUTAMAAN SEDEKAH: Indahnya Berbagi dengan Sesama

Keutamaan Sedekah

Sedekah adalah amalan yang punya dimensi vertikal dan horizontal. Keutamaan sedekah sangat banyak jumlahnya. Ia merupakan Penghambaan kepada Allah dan Kepedulian kepada sesama makhluk-Nya. Sedekah memerlukan keberanian dan keluasan hati yang luar biasa, karena sebaik-baik sedekah adalah memberikan sebagian yang kita cintai kepada sesama. Dengan sedekah umat manusia akan terbantu. Dengan sedekah, berharap taraf ekonomi masyarakat akan meningkat, sehingga tercipta kesejahteraan umat.

Baca SelengkapnyaKEUTAMAAN SEDEKAH: Indahnya Berbagi dengan Sesama

PUASA DAUD: Pengertian, Niat, Tata cara, dan Hikmah di dalamnya (Lengkap)

Puasa Daud

Puasa Daud – Salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam dan punya nilai khusus adalah puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa disebut ibadah khusus karena Allah SWT sendiri yang ingin memberikan pahala kepada para shoim. Terlepas dari itu, ibadah puasa memiliki banyak macamnya. Kali ini kita akan membahas tentang puasa daud.

Baca SelengkapnyaPUASA DAUD: Pengertian, Niat, Tata cara, dan Hikmah di dalamnya (Lengkap)

Hukum Agraria: Aspek Hukum Peralihan Hak Atas Tanah

Hukum Agraria

Hukum Agraria adalah hukum yang membahas tentang pertanahan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih terikat adat segala sesuatu dalam setiap aspek kehidupannya diatur oleh norma adat, baik dalam tata susila, pernikahan bahkan samapai masalah pertanahan. Tapi di samping itu masyarakat Indonesia adalah  manusia hukum yang setiap tingkah lakunya juga diatur oleh hukum yang mengikat.

Baca SelengkapnyaHukum Agraria: Aspek Hukum Peralihan Hak Atas Tanah

SUMBER PENDAPATAN NEGARA: Tinjauan Menurut Hukum Islam

Sumber Pendapatan Negara

Sumber Pendapatan Negara – Seperti di dalam fiqh siya>sah dustu>riyah dan fiqh siya>sah dauliyah, di dalam fiqh siya>sah ma>liyah pun pengaturannya diorientaskan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siya>sah ma>liyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, pemerintah atau kekuasaan.

Baca SelengkapnyaSUMBER PENDAPATAN NEGARA: Tinjauan Menurut Hukum Islam

PUASA SENIN KAMIS: Pengertian, Niat, Tata Cara dan Hikmahnya (Lengkap)

Puasa Senin Kamis

Puasa Senin Kamis – Puasa senin kamis adalah salah satu puasa sunnah yang sering dipraktekkan oleh umat Islam, baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa. memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk sering melaksanakan puasa sunnah ini.

Baca SelengkapnyaPUASA SENIN KAMIS: Pengertian, Niat, Tata Cara dan Hikmahnya (Lengkap)

HUKUM ISLAM: Pengertian, Tujuan, dan penerapannya (Lengkap)

Hukum Islam

Hukum Islam – Ratusan tahun sudah Rasulullah Saw. telah meninggalkan umat Islam. namun dalam kisaran waktu tersebut telah terpancar sinar-sinar kejayaan yang merupakan masa emas umat Islam. Islam tersebar luas di seluruh jazirah arab dan sekitarnya yang menyebabkan masuknya orang ‘ajam ke dalam Islam, yang mana mereka membawa banyak pola kehidupan yang tidak sesuai dengan tatanan Islam.

Baca SelengkapnyaHUKUM ISLAM: Pengertian, Tujuan, dan penerapannya (Lengkap)

Reksadana: Pengertian, Sejarah dan perbedaannya dengan reksadana Syariah (Lengkap)

Reksadana

Reksadana – Dalam perkembangan usaha lembaga keuangan syariah yang semakin pesat, banyak usaha yang berlandaskan syariah yang berdiri sekarang ini. Dalam hal investasi salah satunya adalah reksadana syari’ah. Apa pengertian dan bagaimana hokum Rekasadana Syariah akan dibahas lebih dalam materi ini.

Baca SelengkapnyaReksadana: Pengertian, Sejarah dan perbedaannya dengan reksadana Syariah (Lengkap)

Pengertian Bid’ah dan Macam-macamnya

Bid’ah

Pengertian Bid’ah – Dalam menjalankan ibadah sehari-hari kita selalu berpedoman pada al-Qur’an dan sunnah serta ijma’ ulama. Sehingga ibadah yang kita lakukan lebih mantap. Namun, sering kita menemukan beberapa orang menganggap beberapa perkara ibadah termasuk kategori bid’ah, yang kebanyakan lebih condong pada bid’ah yang tercela. Pertanyaannya, apakah setiap bid’ah itu sesat dan tercela? Pertanyaan tersebut akan kita jawab dalam pembahasan ini.

Baca SelengkapnyaPengertian Bid’ah dan Macam-macamnya

HAJI: Rahasia ibadah Haji dan Qurban (Lengkap)

Haji

Haji – Maha besar Alloh tuhan robbul izzati yang telah mengatur perputaran roda kehidupan ini, dengan menyembunyikan sebagian rahasia pelaksanaan ibadah haji, agar manusia selalu khawatir dan mengharap  semua ibadahnya diterima di sisi Tuhannya.

Di belahan dunia sana di Makkah Al-Mukarromah jutaan manusia sama kumpul sambil meneteskan air mata. Merenungkan dirinya sebagai hamba Alloh SWT. yang dhoif yang sedang menunaikan ibada haji. Tiada suara yang terdengar di sana melainkan bacaan talbiyah, tasbih, takbir dan tahmid. Juga isak tangis dan rintihan yang selalu terdengar dimana mana karena meratapi kesalahan kesalahan yang sering diperbuat.

Baca SelengkapnyaHAJI: Rahasia ibadah Haji dan Qurban (Lengkap)