ZAKAT: Pengertian Zakat dan Perbedaannya dengan Shadaqah, Infaq, dan Pajak (Lengkap)

Pengertian Zakat

Zakat – Pengertian zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu kepada orang tertentu pada waktu tertentu. Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Ayat-ayat zakat, shodaqah dan infaq yang turun di Makkah, baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan pelbagai kebaikan.

Baca SelengkapnyaZAKAT: Pengertian Zakat dan Perbedaannya dengan Shadaqah, Infaq, dan Pajak (Lengkap)